1/29/2013

GOLPEOS DE BADMINTON

Tipos de Golpeos

 - Baixos
         . Deixada: golpe para conseguir que o volante caiga xusto o lado da red
         . Lob o globo: gran parábola, alta ao fondo do campo contrario

-Medios:
         . Drive: golpe de traxectoria horizontal e longa

-Altos:
        . Drop o deixada alta: golpe que busca caer cerca da red pero efectuado dende arriba
        . Clear: golpeo potente que busca alonxar o contrario da red
        . Smach : golpe de trayectoria descente e rápida1/23/2013

AS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS. Resumen

Capacidades Fisicas Básicas:
O conxunto de cualidades físicas que determinan a condición física do individuo. O nivel acadado (a potencialidade do seu desenvolvemento) dependerá do entrenamento, de aspectos xenéticos e condicionantes sociais.

FORZA: A capacidade que permite superar o intentar superar unha carga mediante a contracción muscular.

-Forza explosiva: realizar unha contracción muscular no menor tempo posible

 *Exemplos: - lanzamento de xabalina

                                    
                   
                   - unha patada de taekwondo

                                   

-Forza máxima: a maior contracción posible ou a maior forza que pode realizar un individuo.

 *Exemplo: - halterofilia
                    
                       

-Forza resistencia: unha contracción muscular repetida no tempo.

 *Exemplos: - remo
                 
                   
                   - abdominais


VELOCIDADE: a realización de movementos no menor tempo posible

-Velocidade de Reacción: o menor tempo posible entre a aparición dun estímulo e a resposta adecuada .

 .Velocidade de reacción simple: un único estimulo e unha única resposta
  *Exemplo: saida de atletismo

 .Velocidade de reacción discriminada: poden existir varios estímulos ou varias respostas. O atleta debe  seleccionar a resposta adecuada para cada estímulo
  *Exemplo: parada dun porteiro

-Velocidade cíclica ou de desprazamento: o movemento é repetido (forma de bucle).
  *Exemplo: correr rápido

-Velocidade xestual ou acíclica: realizar un movemento no menor tempo posible sin que se produza unha reiteración do mesmo.
  *Exemplo: mover unha man rápido


RESISTENCIA:  realizar un esforzo (a unha determinada  intensidade) durante o maior tempo posible, retardando a aparición da fatiga.

- Anaeróbica: 

  . Aláctica: actividades que se realizan a máxima intensidade (100%).Utilizase como fonte de enerxía PC (fosfocreatina) e non é necesaria a presencia de osíxeno. A duración  máxima será aproximadamente de 10 segundos.

   *Ejemplo: 100 m lisos
  >más

  . Láctica: actividades a intensidade submáxima (80%). A fonte de enerxía principal é a glucosa. Non é necesaria a presencia de osíxeno. O organismo produce acido láctico, o cal varía a acidosis do medio e impide manter a intensidade por máis tempo. A duración aproximada será de ata 3 min.

*Exemplo: 4x400 relevos
>más


-Aeróbica: actividades de baixa intensidade e unha duracion superior ós 3 min. E necesaria a presencia de osíxeno para obter a enerxía a través da glucosa e das grasas (en nun porcentaxe moito máis pequeno tamén das proteinas)

*Exemplo: marathón

            
>más

FLEXIBILIDAD: capacidade que permite realizar movementos de gran amplitude


1/17/2013

Rías Baixas Style

PUNTUACIONES EN BADMINTONFORMA DE GANAR
.El ganador será el mejor de 3 juegos (si uno vence en dos seguidos ganará el encuentro)
.Los juegos se ganan a 21 puntos con dos de diferencia.
  -Si no se consigue esa diferencia se sigue jugando y ganaría el primero en conseguirla o llegar a 30 puntos
.Marcaré punto cuando el equipo contrario cometa una falta

EL SAQUE
.Debe ser bajo
.Se realiza en diagonal al lado contrario
.Cuando la puntuación, del que saca, es par se realiza del lado derecho, impar del izquierdo.
.En dobles sacará el jugador del lado que corresponda, según sea par o impar. Si su equipo marca deberán cambiarse de lado y continuará sacando el mismo. Si perdiesen el saque deben recepcionar desde el lado en el que se encontraban.