12/04/2016

CONTENIDOS 1ª EVALUACIÓN 2º ESO

GUIÓN:

1. Partes de la sesión de E.F
2. El calentamiento:
   - Definición
   - Objetivos
   - Partes
   - Aspectos a tener en cuenta en su realización
3. La ficha de E.F
4. Explicación y representación de un ejercicio
5. Capacidades físicas básicas ( concepto, definición, clasificación y ejemplos)
6. Las pulsaciones en reposo
7. La frecuencia cardíaca máxima
8. La posición anatómica y movimientos del cuerpo humano

5/09/2016

Clasificación de técnicas según el método Kawaishi

Ashi-waza
(movimientos de pierna)

 1. O-soto-gari:                                                                                
  gran barrido exterior
 2. De-ashi-barai:
  barrido del pie avanzado
 3. Hiza-guruma:
  rotación sobre la rodilla
 4. Ko-soto-gake:
  gancho menor exterior
 5. O-uchi-gari:
  siega mayor interior
 6. Ko-uchi-gari:
  siega menor exterior
 7. Okuri-ashi-barai:
  barrido del pie lanzado
 8. O-soto-guruma:
  gran rotación exterior
 9. O-soto-otoshi:
  gran proyección exterior
 10. Ko-soto-gari:
  siega menor exterior
 11. Sasae-tsuri-komi-ashi:
  bloqueo del pie tirando y levantando
 12. Harai-tsuri-komi-ashi:
  barrido del pie tirando y levantando
 13. Soto-gake:
  gancho exterior
 14. Ko-uchi-makikomi:
  rotación menor interior
 15. Ashi-guruma:
  rotación sobre la pierna
Koshi-waza
(movimientos de cadera)
 1. Uki-goshi:
  cadera flotante
 2. Kubi-nage:
  proyección por el cuello
 3. Tsuri-goshi:
  cadera levantada
 4. Koshi-guruma:
  rotación de cadera
 5. Harai-goshi:
  barrido de cadera
 6. Hene-goshi:
  cadera alada
 7. Ushiro-goshi:
  cogida de cadera por detrás
 8. >Tsuri-komi-goshi:
  proyección de cadera tirando y levantando
 9. Utsuri-goshi:
  desplazamiento de cadera
 10. Uchi-mata:
  muslo interno
 11. O-goshi:
  cadera mayor
 12. Ko-tsuri-goshi:
  proyección menor por cadera levantada
 13. O-guruma:
  gran rotación, rotación mayor
 14. Yama-arashi:
  tempestad en la montaña
 15. Obi-goshi:
  presa de cadera por el cinturón
Kata-waza
(movimientos de hombro)

 1. Kata-seoi:
  proyección sobre el hombro por un punto
 2. Seoi-nage:
  proyección sobre el hombro por dos puntos
 3. Kata-guruma:
  rotación sobre el hombro
 4. Seoi-otoshi:
  caída de lado por un solo punto
 5. Hidari-kata-seoi:
  proyección sobre el hombro a la izquierda
 6. Seoi-age:
  proyección sobre el hombro levantando
Te-waza
(movimientos de brazo)
 1. Tai-otoshi:
  volcar el cuerpo
 2. Uki-otoshi:
  caída flotante
  Kuki-nage:
  proyección flotante menor
 3. Hiji-othoshi:
  proyección cogiendo por el codo
 4. Sukui-nage:
  proyección en cuchara
 5. Mochiage-otoshi:
  levantando con los brazos
 6. Sumi-otoshi:
  caída hacia el ángulo
 7. Obi-otoshi:
  proyección por encima del cinturón
 8. Kata-ashi-dori:
  cogida de una pierna
 9. Ryo-ashi-dori:
  cogida de ambas piernas
Katame-waza
(técnicas de inmovilización)
 1. Kesa-gatame:
  inmovilización en cruz con presa de ropa
 2. Kata-gatame:
  inmovilización por un hombro
 3. Kami-shiho-gatame:
  inmovilización de los custro lados
 4. Kuzure-kami-shiho-gatame:
  variante de la inmovilización de los cuatro lados
 5. Gyaku-kesa-gatame:
  inmovilización invertida con presa de ropa
 6. Yoko-shiho-gatame:
  inmovilización lateral de los cuatro lados
 7. Mune-gatame:
  inmovilización sobre el pecho
 8. Tate-shiho-gatame:
  inmovilización longitudinal de los cuatro lados
 9. Kuzure-kesa-gatame:
  variante de la inmovilización en cruz con presa de ropa
 10. Kata-osae-gatame:
  inmovilización con bloqueo de un lado
 11. Ura-gatame:
  inmovilización inferior
 12. Kashira-gatame:
  inmovilización de la cabeza
 13. Ura-shiho-gatame:
  inmovilización inversa de los cuatro lados
 14. Kami-sankaku-gatame:
  inmovilización triangular superior
 15. Kuzure-yoko-shiho:
  variante de la inmovilización lateral de los cuatro lados
 16. Tate-sankaku-gatame:
  inmovilización triangular longitudinal
 17. Uki-gatame:
  inmovilización flotante

POOMSE 1 TAEKWONDO

4/29/2016

Veinte años de remo y de amistad

Los cinco miembros del Club de Regatas de Perillo que hicieron historia en los noventa como tricampeones de España de batel reviven su gesta al cumplirse justo veinte años


 

                                                       enlace: La Opinión de La Coruña
.

2/05/2016

TRABALLO DE EXPRESIÓN CORPORAL BACHARELATODurante o mes de Febreiro e marzo practicaredes e deseñaredes actividades expresivas con ou sen base musical, utilizando o corpo como medio de comunicación e expresión creativa.

 O  proxecto estará vinculado á expresión corporal (entendida desde un concepto amplio) e a algún tema transversal que vos interese.

Os grupos dividiránse en formacions de 4, 5 e de forma excepcional (consultado previamente co profesor) 6 alumnos/as .
A duración será de tres minutos como mínimo.

Os traballos escritos serán colgados nun dos blogs de alumnos/as nunha única entrada. Esta ademas terá unha etiqueta co mesmo nome do título.

 O traballo grupal terá a seguinte estructura:

 a) TÍTULO DO TRABALLO

 b) COMPOÑENTES e FUNCIÓNS

c) TEMPORALIZACIÓN
( cando estará realizada cada unha das partes do traballo)

 d) CORPO DO TRABALLO.

 Cada compoñente terá asignada unha función na elaboración do traballo teórico, que serán:

      1. -Xustificación e Resumen do proxecto:
- Que tipo de manifestación de expresión corporal é , por qué, que características teñen ese tipo de manifestacións e exemplos similares )
 - Qué tema transversal seleccionou o meu grupo,definición e motivos da selección.
 - Resumen global do proxecto e relación de elementos materiais necesarios para a sua realización e temporalización ( datas nas que será realizada cada parte e persoas encargadas)

     1¨- Personaxes e análisis dos mesmos: características de cada un deles.Tanto dende un punto de vista externo como psicolóxico (só en grupos de 6)

      2 -Guión ou coreografía (todo aquello que se dice, se hace o sucede)

      3-Guión técnico e story board ( nos grupos de 5 o 6 cada parte será realizada por unha persoa diferente): aspectos a ter en conta na execución técnica en relación o guión e pequena narración gráfica da historia *Nos casos de coreografías que se representen en clase se comentarán co profesor as responsabilidades de cada un dos/as menbros/as

      4 -Rexistro ou posta en escea (constancia do realizado). Fotografías, presentación, vídeo...ou   realización

 e)CONCLUSIÓNS DE CADA UN/UNHA DOS/AS PARTICIPANTES (análisis do proyectado frente o resultado final):

 * Na valoración de cada unha das partes do proxecto non se terán en conta aspectos técnicos. Cada unha das fases pretende ser unha comprobación da participación de cada miembro na elaboración do proxecto común mediante o medio que él/a considere mais apropiado (escrito, imaxes, dibuxos...)

 Finalizada esta fase os alumnos realizaran unha proba escrita que pretenderá comprobar o seu grado de participación e implicacion no proxecto.

 Entre os aspectos que se terán en conta na valoración estarán:
 -Participación de forma activa nas diferentes actividades expresivas.
 -Superación de medos e inhibicións motrices.
 -Valoración positiva do uso expresivo do corpo e do movemento, aceptando da propia imaxe, tendo unha actitude desinhibida.
 -Creación dunha composición coreográfica ou expresiva colectiva incluíndo os diferentes elementos: espazo, tempo e intensidade
 -Cooperación e aceptación das funcións atribuídas dentro dunha labor de equipo.
-Creatividade
 -Orixinalidade
 -Implicación e participación na actividade expresiva
-Participación na preparación do proxecto durante as clases de educación física