11/23/2009

OS TEST FÍSICOS

Os test, as probas físicas intentan valorar o nivel acadado en determinadas capacidades .
Poden ser mais ou menos obxetivos en canto a sua valoración pero o importante está en que nos poden servir de referencia para comprobar nun determinado momento o noso nivel.
Para que sexa fiable debe cumplir unha serie de normas:
-Ser claros e concisos
-Repetilo cumplindo estrictamente a forma de realización
-Non deben variar segun sexa o controlador.
-Estar en consonancia a proba e o que se pretende valorar

Esta semana realizaremos unha serie de probas e debemos ter en conta todos estos factores.
Tanto os que fagan as probas como os que as controlen deben ser rigurosos coas pautas que se den para cada unha delas.
Quentar e estar preparado no momento de realizala para poder rendir ao máximo en cada unha.
Apuntar a fecha de realización, e como observación podemos anotar aspectos subxetivos respecto a nos.
O mais importante e que me poda ser útil como instrumento para valorar as miñas progresions no tempo.
Exemplos de probas:

Lanzamento de balón medicinal.


Salto con pes xuntos


Flexibilidade


Course navette


.Fitcaculadora
.Test físicos
.Ficha registro personal

No hay comentarios: