5/14/2013

TRABALLOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 3º

Aunque a proba de expresión corporal se iba a dirixir á realización dunha coreografía, para permitir desenvolver a creatividade e que tengan unha maior presencia os intereses particulares,  permitirase que os alumnos/as podan realizar un proxecto que poda facer referencia a calquera tipo de manifestación de expresión corporal no sentido máis amplo (o cal non descarta que podan ser tamén o baile nun sentido tradicional).
A valoración da parte práctica  terá en conta os seguintes aspectos:
-Orixinalidade
-Aspectos estéticos e creativos
-Participación
-Traballo durante as sesións preparatorias
-Participación de forma activa nas diferentes actividades expresivas.
-Superación de medos e inhibicións motrices.
-Valoración positiva do uso expresivo do corpo e do movemento, aceptando a propia imaxe, tendo unha actitude desinhibida.
-Valoración das producións culturais que existen no campo da expresión corporal
-Realización de coreografías o proxectos que podan catalogarse como de expresión corporal.

O traballo teórico terá a seguinte estructura:

1ª Fase: Aspectos xerais do traballo (grupos de 4 o 5)
Elexir un valor o principio que sexa positivo transmitir.
Definir de forma breve el cómo y el qué imos facer

2ª Fase: Individual ( tres páxinas)
.Título
. Resumen do proxecto
. Guión do meu proxecto ideal

3ª Fase: Posta en común
Combinar os proxectos individuais e crear un común
.Título
.Resumen
.Guión ( o coreografía)
.Rexistro ( o realización)


. Grupos de 4 o 5
. 6 clases para preparar o proxecto
. Presentación na claseFinalizada a fase de traballo conxunto realizarase unha proba escrita de carácter individual

No hay comentarios: